NABÍDKA SLUŽEB

1.  VÝVOJ SOFTWARE NA ZAKÁZKU

 • Aplikace pro internet a intranet (technologie: Microsoft .NET, Microsoft IIS)
 • Databázové a jiné softwarové aplikace pro Windows (technologie: Microsoft .NET, COM)
 • Možnost konfigurace aplikací přímo uživatelem
 • Široká možnost reportování, vyhledávání, třídění a statistických výstupů
 • Vícejazyčné verze aplikací
 • Příklady implementací najdete v referencích.

2.  NÁVRH A REALIZACE DATOVÉHO SKLADU

 • Řešení umožňující velmi rychle analyzovat Vaše data z hlediska různých dimenzí (např. vývoj prodejů nebo marže v jednotlivých týdnech/měsících/čtvrtletích/letech podle jednotlivých prodejců/zákazníků/produktů/regionů,...)
 • Jednoduchý převod výstupů do MS Excelu
 • Možno realizovat nejen jako součást námi dodané aplikace, ale také nad již existující datovou základnou, se kterou pracují jiné Vámi používané programy
 • Někdy též bývá označováno jako OLAP, Business Intelligence nebo multidimenzionální datové krychle
 • Technologie: Microsoft SQL Server

3.  ŘEŠENÍ POMOCÍ NÁSTROJŮ OFFICE

 • Řada rutinně prováděných úkonů je často jednoduše řešitelná pomocí programů sady Office (zejména MS Excel), které se v kombinaci s makry stávají velmi mocným nástrojem
 • Vhodné i pro projekty velmi malého rozsahu
 • Technologie: Microsoft Visual Basic for Applications v rámci aplikací Microsoft Excel, Access nebo Word

4.  ELEKTRONICKÉ NABÍDKOVÉ KATALOGY A PROPAGAČNÍ CD

 • Návrh a zpracování elektronických nabídkových katalogů a propagačních CD pro Vaše produkty
 • Možno řešit též jako doplněk on-line databáze nebo webové prezentace

5.  KONZULTACE V OBLASTI SOFTWARE

 • Návrh aplikace pomocí standardů UML postihující všechny podstatné prvky systému; vhodné zejména pro rozsáhlejší projekty.
 • Optimalizace Vašich internetových stránek pro vyhledávače

English version
English


Optimalizováno pro
Internet Explorer 5.0,
Mozilla Firefox 3.0 a vyšší
a Google Chrome

(C) JVSystem 2003 - 2014
JVSystem .NET - Informační systémy JVSystem .NET - Informační systémy